Digitale regionale avifauna compleet!

Home » Actueel » Digitale regionale avifauna compleet!

Grote Kruisbek - een zeer zeldzame soort uit het werkgebied (foto: Jankees Schwiebbe, www.birdphoto.nl)De Vogelwerkgroep Rijk van Nijmegen en omgeving heeft een monsterklus geklaard. Vanaf 2012 is vier schrijfwinters lang gewerkt aan een complete digitale avifauna van de vogels van Nijmegen en omstreken.

De avifauna is gebouwd in het systeem van Waarneming.nl. Klik hier voor een alfabetisch overzicht van alle vogels uit het werkgebied. Door op een soortnaam te klikken ga je naar een pagina met uitgebreide informatie over de desbetreffende soort (bijvoorbeeld de Bergeend) in het werkgebied van de Vogelwerkgroep Nijmegen.

De avifauna beschrijft het voorkomen van alle 338 inheemse vogelsoorten, 79 uitheemse vogelsoorten, 28 ondersoorten en 51 hybriden die ooit in het werkgebied zijn waargenomen.

Het werkgebied omvat Noord-Limburg, oostelijk Noord-Brabant, het Duitse Reichswald en Düffel benevens delen van Gelderland. De globale begrenzing noord-zuid wordt gevormd door de plaatsen Elst en Bergen (Limburg), de oost-westbegrenzing door Kleef en Druten. Deze informatie gaat over een vaste periode, de links bij de desbetreffende soort maken de atlas ‘levend’. Door op deze links te klikken ga je direct naar recente waarnemingen, recente foto’s, de actuele verspreiding en/of fenologie van de soort in het onderzoeksgebied.

Parelduiker (foto: Peter Hoppenbrouwers)Deze digitale avifauna is de eerste in Nederland die in deze vorm is gegoten. Mogelijk wordt dit prachtige voorbeeld de toekomstige vorm waarin ook andere avifauna’s geschreven gaan worden. De verantwoording (klik hier) beschrijft de totstandkoming en de wijze waarop de avifauna gelezen zou moeten worden.

Tekst: Sjak Gielen
Foto’s: Jankees Schwiebbe (www.birdphoto.nl) & Peter Hoppenbrouwers

Gepubliceerd op 22 februari 2016
Klik op de foto’s voor groter formaat en onderschrift