Kleine vogels domineren Vogelteldag

Home » Actueel » Kleine vogels domineren Vogelteldag

Graspieper (foto: Henk Jan Ottens)Tijdens de landelijke trekvogelteldag is verrassend de graspieper het vaakst geteld, op de voet gevolgd door de vink en de spreeuw. Het is voor het eerst dat de graspieper het meest gezien is in Nederland tijdens deze jaarlijkse teldag, meer dan 100.000 in totaal. Op meer dan 150 plekken in Nederland werd geteld, met meer dan 300.000 vogels als resultaat.

Vogelbescherming Nederland coördineert deze massale vogeltelling in het kader van de Euro Birdwatch, waaraan meer dan 35 landen in Europa mee doen. In Nederland telden de vogelaars gezamenlijk 321.563 vogels en werden er 165 soorten waargenomen. Door de zwakke wind uit het zuiden hadden de vogels afkomstig uit Noord-Europa wat tegenwind. Dat zorgt er voor dat met name kleine vogels als graspieper en vink laag vliegen en dus vaak gezien worden.

De Euro Birdwatch staat of valt met het weer. Helder zicht is ideaal om vogels te tellen, net als een lichte tegenwind, want dan vliegen de vogels lager. Het weer van de vogelteldag, met zwakke wind uit het zuiden, leverde veel kleine vogels in de top 10 op, zoals graspieper, vink, kneu en boerenzwaluw. Graspiepers, en andere kleine vogels, zijn niet de beste vliegers en bij lichte tegenwind vliegen ze al snel een stuk lager. Tegelijkertijd is het leeuwendeel van de graspiepers uit Noord-Europa op dit moment op trek, wat de nummer één positie verklaart.

vogeltop10De graspieper is een klein, gestreept vogeltje met dunne snavel. Hij is makkelijk te herkennen aan de witte buitenste staartpennen. De Nederlandse graspiepers trekken na de broedtijd grotendeels weg naar Zuidwest-Europa. In deze periode van het jaar komen met name vogels uit Scandinavië ons land binnen. Eind september en begin oktober komen ze aan, in twee pieken. De tweede piek viel gelijk met de Euro Birdwatch, wat het grote aantal graspiepers in de top 10 verklaart. De Scandinavische piepers blijven in Nederland zolang het weer goed is. Als het koud wordt trekken ze door.

Voorgaande jaren was de spreeuw constant de aanvoerder van de top 10. Ook dit jaar werd de spreeuw vaak geteld, maar minder dan voorgaande jaren. Door het mooie weer van de afgelopen periode zijn veel spreeuwen in ons land blijven hangen en trekken dus nog niet weg, en de bulk uit Scandinavië moet nog aankomen. Ook werden er dit jaar bijzonder weinig roofvogels gezien. Het zonnetje ontbrak vandaag, waardoor er nauwelijks thermiek was. Zonder thermiek gaan roofvogels niet op trek.

Vogelaars tijdens de trekvogelteldag (foto: Wietze Janse)Ook dit jaar waren er weer bijzondere waarnemingen, waaronder een alpengierzwaluw bij Leusden. Deze vogel, afkomstig uit de bergen van Zuid-Europa, is waarschijnlijk verdwaald, een zogenaamde dwaalgast. Ook werden er onder andere een ijsduiker, acht roodkeelpiepers, drie grote piepers, acht buidelmezen, vijf bladkoningen, een ortolaan, acht visarenden en een morinelplevier geteld.

Vogelbescherming Nederland coördineert de Nederlandse telling, alle Europese gegevens komen binnen bij de BirdLife-partner in Zwitserland. De Euro Birdwatch is een initiatief van BirdLife International, de wereldwijde organisatie voor de bescherming van vogels waarvan Vogelbescherming Nederland partner is.

Tekst: Vogelbescherming Nederland
Foto’s: Henk Jan Ottens & Wietze Janse

Gepubliceerd op 5 oktober 2016