Nieuw landelijk museumproject: Leren doe je samen

Home » Actueel » Nieuw landelijk museumproject: Leren doe je samen

Leren doe je samenNatuurmuseum Nijmegen | De Bastei neemt deel aan een landelijk project ter bevordering van wetenschapseducatie voor het basisonderwijs. In de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) zijn vrijwel alle musea die een natuurhistorische collectie beheren verenigd. Onlangs is de SNNC gestart met het project ‘Leren doe je samen’, bedoeld om in heel Nederland een educatief programma van hoog niveau te kunnen garanderen aan scholen die een betrokken museum bezoeken.

Onder coördinatie van de afdeling Educatieve Ontwikkeling van Naturalis Biodiversity Center in Leiden is met succes een aanvraag gedaan voor financiële ondersteuning van het project bij het Mondriaanfonds, een stimuleringsfonds voor beeldende kunst en cultureel erfgoed.

De betrokken musea beogen liefde en enthousiasme te kweken voor de rijkdom van de natuur op een manier die past bij onze tijd en samenleving. Daarin staan twee dingen centraal: het belang dat ieder kind van jongs af aan zelf ontdekt in welke mate mens en natuur elkaar beïnvloeden en hoe wetenschappelijk onderzoek een bijdrage kan leveren aan het oplossen van vraagstukken.

De Mammoetschedel van Bergharen, een topobject uit de collectie van Natuurmuseum Nijmegen | De BasteiMet het project ‘Leren doe je samen sluiten de musea aan bij de ontwikkeling binnen het onderwijs om de zogenaamde 21ste-eeuwse vaardigheden te stimuleren, in het bijzonder de onderzoekende houding, creativiteit en kritisch denken. Als leeromgeving zijn musea met natuurhistorische collecties bij uitstek geschikt om deze vaardigheden te stimuleren. Daar vind je immers bijzondere objecten, je kunt er meewerken aan echt onderzoek of ontwerpvraagstukken en je ontmoet er onderzoekers en collectiebeheerders die je vragen kunt stellen. De komende twee jaar leren de educatieve medewerkers van de musea met elkaar hoe zij leerlingen met die vaardigheden vertrouwd kunnen maken.

In 2010 werd de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC) opgericht. Dit samenwerkingsverband van verschillende musea zorgt ervoor dat het natuurhistorisch erfgoed vanuit een gezamenlijk oogpunt wordt beheerd, onderzocht en gepresenteerd. Binnen de SNNC erkennen de aangesloten musea de onderlinge verschillen. De musea zijn klein of groot, werken vooral regionaal of nationaal en zijn in wisselende mate bezig met onderzoek. Maar alle musea hebben een gedeelde passie en werken werken vanuit gemeenschappelijke doelen actief samen.

Gepubliceerd op 8 juni 2016