Minder plastics in stormvogelmagen

Home » Actueel » Minder plastics in stormvogelmagen

Noordse stormvogels (foto: Rob Felix, Saxifraga)

Plastic zwerfvuil, zowel het industriële granulaat als gebruikersafval, neemt langzaam maar zeker af. Het hing eerdere jaren al een beetje in de lucht, maar met toevoeging van de gegevens van het jaar 2015 aan de graadmeter van plastics in magen van Noordse stormvogels is de trend ook statistisch aantoonbaar.

Er is niet één precieze oorzaak aan te wijzen, maar de publieke aandacht voor de plastic soep en afvalophoping in de grote maalstromen van de oceanen lijkt geleidelijk aan effect hebben. Bewustwording is gegroeid bij alle betrokken sectoren, bij beleidsmakers en bij burgers. Een voorzichtige verbetering dus van de kwaliteit van het Noordzeemilieu, maar we zijn er nog niet.

De maaginhoud van een Noordse stormvogel, met onder andere een flink stuk ballonrubber (fron: Jan Andries van Franeker)Nog altijd heeft 93% van de op onze kust gevonden stormvogels plastic in de maag, gemiddeld 23 stukjes met een gewicht van 0,29 gram. Zo’n 53% van de vogels had meer dan 0,1 gram plastic in de maag, terwijl de Noordzeelanden zich tot doel hebben gesteld dat op lange termijn hoogstens 10% die drempel overschrijdt. Kortom, er is nog veel werk aan de winkel, maar we lijken op de goede weg!

Tekst: Wageningen Marine Research (IMARES)
Foto’s: Rob Felix, Saxifraga & Jan Andries van Franeker

Gepubliceerd op 29 november 2016