De Bastei verbindt!

Home » Actueel » De Bastei verbindt!

In De Bastei komen stad, rivier en natuur samen!

De Bastei is het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie in Nijmegen, dat in 2017 aan de oostelijke Waalkade de deuren zal openen. Natuurmuseum Nijmegen en Museum De Stratemakerstoren zijn opgegaan in De Bastei, Staatsbosbeheer en het IVN Rijk van Nijmegen sluiten aan als deelnemer. In De Bastei gaan deze organisaties samen het verhaal van de rivier de Waal vertellen in de vorm van exposities, educatieve activiteiten en een veelheid aan toeristische arrangementen. Tot de opening opereert het team van De Bastei vanuit het Natuurmuseum Nijmegen, aan de Gerard Noodtstraat 121 in het centrum van Nijmegen.

In Nijmegen liggen er door ingrijpende ruimtelijke projecten zoals Ruimte voor de Waal grote uitdagingen om belangen op het gebied van wonen, werken, recreƫren en natuur samen op te laten gaan in een duurzame stedelijke ontwikkeling. Het betrekken van jeugd en jongeren bij deze eigen leefomgeving komt bijvoorbeeld naar voren in onze verbindende rol tussen het onderwijs en de diverse natuur- en milieuvoorzieningen in Nijmegen. Hierbij willen we scholen, zowel van het primair als voortgezet onderwijs, adviseren hoe zij thematiek zoals natuur, milieu, duurzaamheid en techniek een plek kunnen geven in hun lessen en ze in contact brengen met het zeer diverse natuur- en milieu aanbod van Nijmeegse organisaties.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een verbreding van deze rol als spin in het groene web, door de oprichting van een digitaal platform waarin we de samenwerking tussen groene initiatieven willen bevorderen en dat men met het delen van kennis, materieel en mankracht elkaar gaat versterken. Op die manier dragen we samen bij aan een groen en duurzaam Nijmegen.

De bovenstaande animatie is tot stand gekomen in samenwerking met MishMash Produkties.