Otters bijgeplaatst in Gelderse Poort

Home » Actueel » Otters bijgeplaatst in Gelderse Poort

In natuurgebied de Gelderse Poort worden vier otters bijgeplaatst om de genetische basis van de landelijke otterpopulatie te versterken. Vorige week kregen de eerste twee dieren de vrijheid. De otters komen uit verschillende Duitse wildparken en zijn genetisch niet verwant aan de otters in Nederland. De afgelopen jaren is het leefgebied voor de otter verbeterd doordat water schoner is geworden en er bij bruggen en andere knelpunten maatregelen zijn genomen voor de veiligheid van otters bij wegen. ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuur Fonds (WNF) zijn initiatiefnemer van deze bijplaatsing.

Otter (foto: Karsten Reiniers)Donderdagavond 8 mei zijn de eerste twee otters vrijgelaten door burgemeester Mark Slinkman van de gemeente Rijnwaarden samen met WNF Lifeguard Charlotte Kaebisch in een natuurgebied van Stichting Twickel. De andere otters worden bijgeplaatst in natuurgebieden van Staatsbosbeheer in de Gelderse Poort.

De otter is bezig met een succesvolle comeback nadat het dier in 1988 verdween uit Nederland. Vanaf 2002 vonden succesvolle herintroducties plaats in de Weerribben en de Wieden. Het oorspronkelijke uitzetgebied is inmiddels helemaal bezet en otters verspreiden zich steeds verder over Nederland. Een dreigend probleem is de toenemende kans op inteelt.

Om dit inteeltprobleem op te lossen adviseert onderzoeksinstituut Alterra om niet-verwante otters bij te plaatsen en wel buiten het bestaande kernverspreidingsgebied. De Duitse otters en de Gelderse Poort voldoen hieraan. Door spontane trek van individuele dieren tussen het kernleefgebied en deze satellietpopulatie zal op termijn uitwisseling van genetisch materiaal plaatsvinden waardoor de kans op inteelt weer afneemt.

Otter (foto: collectie Natuurmuseum Nijmegen)De Rijnstrangen en de binnendijkse moerassen in de Ooijpolder zijn uitermate geschikt voor otters. Dat bewijst de spontane vestiging van een otter een half jaar geleden. Er is voldoende beschutting en voldoende voedsel in het moeras en het water is van goede kwaliteit. Bovendien zijn wegen die het water kruisen veilig gemaakt voor otters. Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Rivierenland, natuurbeheerders en provincie Gelderland plaatsten rasters die voorkomen dat dieren wegen oversteken en hebben loopplanken aangebracht onder bruggen.

Tekst: Twan Teunissen en Bart Beekers, ARK Natuurontwikkeling
Foto’s: Karsten Reiniers, ARK Natuurontwikkeling & collectie Natuurmuseum Nijmegen

Zie ook: Otters terug in de Gelderse Poort.