Varens in verlichtingsputten bij de Mariënburgkapel

Home » Actueel » Varens in verlichtingsputten bij de Mariënburgkapel

Putvarens in een verlichtingsput bij de Mariënburgkapel (foto: Daphne Niehoff)Bij een onderzoek naar de begroeiing van de putten voor de aanstraalverlichting rondom de Mariënburgkapel afgelopen vrijdag 16 oktober, troffen medewerkers van het Natuurmuseum (De Bastei) negen soorten varens aan.

De meest voorkomende varens waren: Mannetjesvaren, Muurvaren en Smalle stekelvaren. Ook stonden er fraaie exemplaren van Tongvaren en een kleine Steenbreekvaren; dit zijn beide beschermde soorten in Nederland.

Straatputten en keldergaten hebben meestal gemetselde muren en mits die voldoende licht vangen zijn daarop wel vaker verschillende soorten varens te vinden. Die varens zijn niet aangeplant, ze komen er spontaan en veroorzaken doorgaans geen aantasting van de muren of andere overlast.

De 37 putten rond de kapel bestaan uit kunststofbuizen waarin de verlichtingsarmaturen staan. Op de bodem van de putten ligt een dun laagje ingespoeld zand. Van iedere put werd een lijstje van alle voorkomende planten gemaakt en materiaal verzameld voor verder onderzoek. Dit materiaal wordt opgenomen in het Herbarium van het museum.

De actie ‘putvarens’ is geïnspireerd op ‘2015 het Jaar van de Muurplanten‘. De vondsten leveren een bijdrage aan ons beeld over de stedelijke biodiversiteit. De Gemeente Nijmegen (afdeling Openbare Verlichting) gaf toestemming de putten te lichten. Het museum heeft een ontheffing van het verbod op het verzamelen van beschermde planten (artikel 8 en artikel 13 lid 1 van de Flora- en faunawet).