Werkzaamheden in de Stadswaard

Home » Actueel » Werkzaamheden in de Stadswaard

De Stadswaard bij Nijmegen (foto: WaalWeelde)

De Stadswaard wordt ingericht voor natuur  en recreanten. Voor het einde van dit jaar zal er een geul liggen, waar bij hoogwater vanaf één kant water in kan stromen. Over de geul komt een brug. De naam voor deze brug wordt bedacht door de kinderen van de buitenschoolse opvang Struin.

De voorbereidende werkzaamheden duren enkele dagen tot een week. Zo nodig wordt de planning afgestemd op de hoogwaterverwachting. Het werk bestaat uit het kappen van een stukje wilgenbos dat samenvalt met de nieuwe geul en het verwijderen van begroeiing. Medio april starten de graafwerkzaamheden voor de geul, na vrijgave van explosieven en de realisatie van een laadbrug aan de Waal. De vrijkomende grond wordt met schepen afgevoerd via het water.

Het werk in de Stadswaard is gegund aan Combinatie Vissers Ploegmakers B.V., F.P.H. Ploegmakers B.V. en Van de Wetering.

Tijdens de werkzaamheden zijn delen van de Stadswaard tijdelijk niet toegankelijk. Voor meer informatie hierover kunt u terecht op de website van WaalWeelde. Of neem contact op met de aannemer via het telefoonnummer 06-51487988 of e-mailadres toon@wetering.nl. Wilt u de nieuwsbrief over de inrichting van De Stadswaard digitaal ontvangen? Stuur dan een e-mail.

Kijk ook eens op www.stadswaard.nl.

Gepubliceerd op 8 maart 2016