Wilderniscafé Gelderse Poort groot succes

Een bomvol Wilderniscafé Gelderse Poort (foto: Jacco Steendam)

Donderdagavond 7 november vond in LUX in een uitverkochte debatzaal het Wilderniscafé Gelderse Poort plaats. Zelfs de trappen en het bordes waren vol met toehoorders bij deze door Staatsbosbeheer en Natuurmuseum Nijmegen georganiseerde debatavond. Onder regie van debatleider Michel Jehae en schrijver/dichter Frank van Pamelen bogen verschillende deskundigen zich over de vraag of de natuurbeelden uit de succesvolle documentaire ‘De Nieuwe Wildernis’ ooit ook in de Gelderse Poort te zien zullen zijn. Columniste Jori Wolf en de Tilburgse band Inlakech zorgden voor een artistieke overgang tussen verschillende debatsessies.

ARK-directeur Wouter Helmer, filmmaker Monique Moors en debatleider Michel Jehae (foto: Jacco Steendam) Filmmaker Monique Moors en ARK-directeur Wouter Helmer zetten uiteen hoe het omvormen van weinig rendabele landbouwgrond in nieuwe natuur, wat twintig jaar geleden voor het eerst in de Millingerwaard gebeurde, inmiddels in heel Nederland en zelfs in verschillende andere Europese landen navolging krijgt. Districtshoofd Arjan Snel van Staatsbosbeheer haakte daarop aan met zijn droom dat het hele poldergebied tussen de rivier en de stuwwal een aaneengesloten wildernisgebied wordt, waarin edelherten en andere grote grazers vrij kunnen rondtrekken en waar de bezoeker een echte safari kan beleven op nog geen steenworp afstand van het centrum van Nijmegen.

Burgemeester Paul Wilbers van Beek-Ubbergen & districtshoofd Arjan Snel van Staatsbosbeheer (foto: Jacco Steendam)Burgemeester Paul Wilbers van Beek-Ubbergen kon zich dat safarigevoel wel voorstellen, maar voor hem blijft de boerennatuur in de Ooijpolder ook zijn waarde behouden en ook daar genieten veel mensen van. Om het hele gebied in nieuwe wildernis te transformeren zou wat hem betreft afbreuk doen aan de diversiteit van het landschap. Burgemeester Harry Keereweer van Groesbeek en Millingen zag toch wel mogelijkheden voor een groene wilderniscorridor waarlangs edelherten en andere grotere dieren vanaf het Reichswald via het Ketelwald en de stuwwal naar de robuuste natuurgebieden zoals de Millingerwaard kunnen migreren. In zijn tijd als gedeputeerde heeft hij in de provincie Gelderland meegewerkt om de juiste voorwaarden voor een dergelijk natuurnetwerk te realiseren. Bij natuurondernemer Tom Bade lag er geen duidelijke voorkeur voor nieuwe wildernis of boerennatuur. Maar wat hem betreft is er wel meer aandacht nodig voor het slechten van de barrières die de recreanten nu nog tegenkomen als ze langere tochten door het gebied willen maken.

Boswachter Arjan Postma & burgemeester Harry Keereweer van Groesbeek en Millingen (foto: Jacco Steendam) Het plan om de komst van het edelhert een handje te helpen door een aantal van deze grote dieren in de Gelderse Poort uit te zetten, kreeg niet van iedereen een enthousiaste ontvangst. Boswachter Arjan Postma beschreef nog eens zijn liefde voor dit grootste zoogdier van ons land, maar uit de zaal kwamen enkele kritische reacties die aantoonden, dat het naast de debattafel opgestelde edelhert van het Natuurmuseum voorlopig nog geen gezelschap van in het wild levende soortgenoten krijgt.

Presentator Frank van Pamelen, hoogleraar Noelle Aarts, dierenarts Henk Luten & debatleider Michel Jehae (foto: Jacco Steendam) Dierenarts Henk Luten en de Wageningse hoogleraar Noelle Aarts sloten de avond af met een discussie over dood en lijden in de natuur. Volgens Henk Luten is er nog veel onbegrip rondom het laten liggen van dode dieren in onze natuurgebieden zodat ze daar weer onderdeel kunnen zijn van een natuurlijke kringloop. De angst voor ziektes en de zorg om het onnodig lijden zijn sterk bepaald door onze omgang met onze eigen huisdieren. Volgens Noelle Aarts zit de angst voor de dood en de afschuw voor dierenleed echter diep in de menselijke natuur, waardoor het lastig is om een breed publiek enthousiast te krijgen voor de confontatie met dode beesten in de vrije natuur. Maar volgens Wouter Helmer is daar sinds het succes van nieuwe, meer robuuste natuurgebieden wel wat in veranderd, een mening die van de meeste aanwezigen op bijval mocht rekenen.

Voorzitter IVN Rijk van Nijmegen Anne Baard & debatleider Michel Jehae (foto: Jacco Steendam)Namens alle betrokken organisaties bij de realisatie van De Bastei, het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie aan de Waalkade, onderstreepte Anne Baard, voorzitter van het IVN Rijk van Nijmegen, nog eens hoe belangrijk voorlichting en educatie zijn om een breed draagvlak te krijgen voor het behoud van het prachtige landschap in de Gelderse Poort. En de discussie over wildernis in de Gelderse Poort zal in De Bastei zeker een vervolg krijgen.

Logo Wildernis aan de WaalHet Wilderniscafé Gelderse Poort is onderdeel van het project ‘Wildernis aan de Waal’ van het Natuurmuseum Nijmegen en museum De Stratemakerstoren. Binnen dit project vinden verschillende activiteiten plaats om het publiek meer te betrekken bij de ingrijpende veranderingen die plaatsvinden in het Nijmeegse rivierengebied. Het museum werkt daarbij samen met Staatsbosbeheer, IVN Rijk van Nijmegen en MEC Nijmegen, allen mede-initiatiefnemers van De Bastei. Dit nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie opent volgens plan in het voorjaar van 2016 zijn deuren aan de Waalkade.