Zwartkoprietzanger gespot in de Ooijpolder

Home » Actueel » Zwartkoprietzanger gespot in de Ooijpolder

Zwartkoprietzanger - Acrocephalus melanopogon, Ooijse Graaf, Ooijpolder, Nijmegen, 21 april 2016 (foto: Harvey Van Diek)In de vroege ochtend van 21 april werd een zwartkoprietzanger gevangen op ringstation Ooijse Graaf in de Ooijpolder, ten oosten van Nijmegen. Na het loslaten door ringer Bram Ubels en zijn collega’s werd de vogel in de avond zingend teruggevonden. De volgende dag slaagden tientallen toegestroomde vogelaars erin deze bijzondere vogel te horen. Het betreft het eerste geval van deze soort voor Nederland. Hieronder doet Bram verslag.

“Op donderdagochtend 21 april 2016 werd in het kader van het Constant Effort Site-project (CES) de eerste ringsessie van het jaar gehouden in de Ooijse Graaf, een gebiedje met riet en wilgenbos in de Ooijpolder bij Nijmegen. Iets voor zevenen liep ik de eerste ronde langs de netten opgesteld in het riet. De eerste ringsessie van het jaar is doorgaans niet zo spannend: er zijn nog niet heel veel broedvogels terug uit de overwinteringsgebieden en er zijn nog geen uitgevlogen jongen. De vangstaantallen zijn dus vaak laag. Zo ook deze ochtend.”

Zwartkoprietzanger - Acrocephalus melanopogon, Ooijse Graaf, Ooijpolder, Nijmegen, 21 april 2016 (foto: Harvey Van Diek)“In de rij opgestelde netten zag ik zo snel maar drie vogeltjes hangen. In het eerste net een tjiftjaf, in het net erna twee vogels waarvan eentje helemaal onder in het mistnet. Vanaf een meter of tien zag ik de markante koptekening van een rietzanger. ‘Leuk!’ dacht ik, want rietzangers broeden niet of nauwelijks in de regio en deze soort vangen we in het voorjaar slechts sporadisch. Toen ik naar de vogel liep, riep deze één keer. Een opvallende en smakkende tek. Er ging niet direct een belletje rinkelen, maar het had wel mijn aandacht getrokken. De vogel hing met de onderkant naar mij toe en toen ik er naast stond om hem uit het net te halen zag ik dat er iets niet klopte, waardoor mijn hartslag met een factor honderd omhoog ging. Met name de geheel witte keel viel mij vanuit deze houding op. Maar ook de subtiele flankstreping, donkere pootkleur en wat andere verhoudingen van vleugellengte deden me realiseren dat ik met een nieuwe soort voor Nederland te maken had: de zwartkoprietzanger!”

Vogelaars in afwachting van de zingende zwartkoprietzanger. Ooijse Graaf, Ooijpolder, Nijmegen, 22 april 2016 (foto: Martijn Verdoes)“Het nieuws had zich echter binnen no time al van appgroep naar appgroep verspreid en zo veel vogelaars bereikt. Op verzoek is de vangst op websites stil gehouden. In de avond is met een select groepje vogelaars, die zijn betrokken bij de ringwerkzaamheden in de Ooijse Graaf, naar de zwartkoprietzanger gezocht. En verdomd, om iets over achten vond Frank Majoor de vogel 100 meter van de ringbaan zingend terug! Niet te geloven! Op korte afstand hebben we goede opnames kunnen maken ter documentatie, maar ook hierbij was de vogel niet te zien. Omdat de zingende vogel vanaf de openbare weg te horen was en omdat vogelend Nederland al op de hoogte was van de vangst, is besloten de waarneming openbaar te maken. Iedereen was welkom om naar de vogel te komen luisteren, mits men het gebied niet zou betreden. In de daaropvolgende dagen hebben enkele honderden vogelaars de zwartkoprietzanger bezocht. De zangactiviteit concentreerde zich in de ochtend en avond en leek daarbij vooral temperatuurafhankelijk te zijn. Hoe warmer, hoe frequenter en luider de vogel begon te zingen.”

Meer informatie over het CES-project is hier te vinden.

Bron: Dutch Birding Association
Foto’s: Harvey van Diek & Martijn Verdoes

Gepubliceerd op 4 mei 2016