Collectie

De collectie van het Natuurmuseum Nijmegen is gehuisvest in het depot aan de Derde Walstraat 55 in Nijmegen. De collectie wordt beheerd door de afdeling Collectiebeheer, die bestaat uit twee betaalde medewerkers en vele vrijwillige deskundigen. Het collectiebeheer vindt plaats volgens het collectieplan dat onder verantwoordelijkheid van de directeur wordt opgesteld door een Collectiecommissie. De afdeling is te bereiken via de collectiebeheerder, daphne.niehoff@natuurmuseum.nl.

 

 

 

Deelcollectie Insecten
Deze deelcollectie bestaat uit met insectenspelden opgeprikte insecten. De belangrijkste vertegenwoordigde insectenordes zijn: Lepidoptera (vlinders), Coleoptera (kevers), Hymenoptera (bijen,wespen e.d.) en Diptera (vliegen). Daphne Niehoff is waarnemend conservator.

E-mail:entomologie@natuurmuseum.nl

Deelcollectie Planten 
De deelcollectie planten bestaat uit een vaatplanten herbarium en enkele kleine verzamelingen mossen en korstmossen. Sophie Hochstenbach is conservator.

E-mail: herbarium@natuurmuseum.nl

Deelcollectie Gesteenten, Mineralen en Fossielen

De deelcollectie gesteenten, mineralen en fossielen omvat hoofdzakelijk mineralen, zwerfstenen en fossielen. Xander de Jong is conservator.

E-mail: geopaleo@natuurmuseum.nl

Deelcollectie Vertebraten
De deelcollectie vertebraten bestaat hoofdzakelijk uit opgezette vogels en zoogdieren. Van andere vertebraten, waaronder kikkers en salamanders zijn afgietsels aanwezig. Daphne Niehoff is conservator.

E-mail:daphne.niehoff@natuurmuseum.nl