Collectie-overzicht

BaardmannetjeHet Natuurmuseum Nijmegen werd in 1980 opgericht. De collectie van het Natuurmuseum Nijmegen bestond toen voornamelijk uit Nijmeegse schoolverzamelingen met veel exotische objecten. Een belangrijke oude schoolcollectie is de Canisius collectie, een verzameling natuurhistorische objecten die in augustus 1983 aan het Natuurmuseum werd geschonken door het Nijmeegse Canisius College. Na 1990 werd de collectie enthousiast uitgebreid met natuurhistorische objecten uit de regio. Het relatieve aandeel van de schoolverzamelingen nam af. De collectie groeide uit tot de belangrijkste regionale natuurhistorische verzameling.

Volgens de laatste telling omvat de collectie van het Natuurmuseum Nijmegen 76.860 objecten. Dat zijn geprepareerde natuurhistorische voorwerpen (gesteenten, fossielen, planten, dieren). Gemiddeld komen daar jaarlijks meer dan 4100 objecten bij.

De verzameling is geordend in 5 deelcollecties: 1 gesteenten, mineralen en fossielen (GeoPaleo); 2 planten (Herbarium); 3 insecten (Entomologie); 4 vogels en zoogdieren (Vertebraten); 5 diversen. De deelcollectie diversen bevat allerlei verzamelingen waaronder een kleine collectie mossen, korstmossen, kreeft- en spinachtigen, diersporen en schoolplaten.

In de kolom Omvang staat het aantal objecten per deelcollectie.

Deelcollectie
Omvang
2011
GeoPaleo
12734
Herbarium
15269
Entomologie
43632
Vertebraten
4444
Diversen
781
Totaal collecties
76860

InsectencollectieDe deelcollectie GeoPaleo bestaat uit 1804 mineralen, 5990 gesteenten, 1307 slijpplaatjes en 3258 fossielen en pleistocene botten. De collectie wordt gebruikt voor studie en educatie.

De deelcollectie Planten bevat planten uit de omgeving van Nijmegen, waaronder 1200 Asteracea, 900 Poaceae, 400 Cyperaceae en 400 Brassicaceae. Een belangrijke oude colectie is die van A. Fiet uit 1913-1915. Het herbarium wordt gebruikt voor studie van de Nijmeegse flora.

De deelcollectie Insecten (Entomologie) bestaat o.a. uit 20000 Lepidopera, 3500 Coleoptera en 2000 Hymenoptera. De collectie wordt gebruikt voor studie en educatie.

De deelcollectie Vertebraten bevat o.a. 1400 opgezette vogels en 200 zoogdieren. De collectie wordt gebruikt voor educatie. Van de deelcollectie vertebraten is een catalogus samengesteld.

De objectgegevens van enkele deelcollecties zijn gepubliceerd via GBIF (Global Biodiversity Information Facility). Zie onze startpagina op gbif.org, of ga direct naar de Entomologische collectie of het Herbarium.