Dood dier gevonden?

Vogelgriepvirus H5N8 in Nederland aangetroffen

Het Natuurmuseum Nijmegen is sinds haar oprichting een bekend verzamelpunt voor dood gevonden dieren en wil deze functie zo goed mogelijk blijven vervullen. Echter zoals u wellicht in het nieuws hebt vernomen is het vogelgriepvirus H5N8 in Nederland aangetroffen. Vooralsnog is het virus alleen vastgesteld bij trekvogels als eenden en futen maar het is niet uitgesloten dat in de loop van de tijd ook andere vogelsoorten slachtoffer zullen worden. Om deze reden nemen wij tijdelijk geen dode vogels aan. Dood gevonden zoogdieren mogen wel gebracht worden.

Ons advies:
– Laat dode vogels liggen

– Als u drie of meer dode wilde eenden, zwanen of ganzen of meer dan twintig andere vogels op één plek aantreft, kunt u dat melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) via het meldpunt dierziekten: 045-546 31 88.

– Raadpleeg voor meer informatie de site van het RIVM.