Uitleencollectie

BoomkleverObjecten uit onze collectie met onvoldoende documentatie kunnen onder bepaalde voorwaarden aan educatieve instellingen of belangstellende particulieren (o.a. voor spreekbeurten en lezingen) worden uitgeleend. Tot de mogelijkheden behoren o.a. de Nederlandse vogelsoorten en zoogdieren. Van de Nederlandse amfibieën en reptielen zijn modellen/afgietsels beschikbaar. Neem contact op met de collectiebeheerder, Daphne.niehoff@natuurmuseum.nl, om de mogelijkheden te bespreken.

UKleine watersalamanderitleen vindt plaats volgens de bepalingen in de Flora- en faunawet. Voor het vervoer van opgezette beschermde dieren ontvangt u een machtiging om beschermde dieren onder u te hebben of te vervoeren. Uitleen ter versiering van bruiloften en partijen is in het algemeen niet mogelijk. In gevallen van twijfel laat het Natuurmuseum zich leiden door de ethische code voor musea.