Verspreidingskaarten

Een kaart (google map) met waarnemingen van een geselecteerde plantensoort kan hier worden gemaakt. 

Toelichting bij kaart:
Rode pijltjes: indiceren waarnemingen met nauwkeurigheid plusminus 500 m.
Gele pijltjes: indiceren waarnemingen met nauwkeurigheid plusminus 5 m.
Blauwe en gele cirkels: vatten het daar in vermelde aantal waarnemingen samen. Vergroting van de kaart maakt de afzonderlijke waarnemingen zichtbaar.

Database (per dec. 2015 218.352 waarnemingen). De actualiteit van de plantenwaarnemingen moge blijken uit het aantal waarnemingen van de laatste 5 jaar.

Waarnemingen per jaar
2011 17341
2012 28352
2013 29398
2014 32145
2015 20444

De kaartsymbolen representeren regels in een waarnemingen database, gevuld met digitaal geregistreerde veldwaarnemingen van vaatplanten en een handvol mossen. De waarnemingen zijn afkomstig van de plantenwerkgroep van KNNV afd. Nijmegen en anderen. In het veldseizoen wordt de database vrijwel wekelijks geactualiseerd. De waarnemers zijn G.M. Dirkse (Nijmegen), S.M.H. Hochstenbach (Nijmegen) en A.I. Reijerse (Boxmeer). De digitale registratie van de plantenwaarnemingen vond plaats met TurbovegCE, op PDA’s van de merken HP en Trimble. Na controle van de in de PDA ingevoerde waarnemingen, worden deze geautomatiseerd aan de database toegevoegd.

Let op: de nauwkeurigheid waarmee de gele pijltjes de positie van een waarneming aangeven is een gemiddelde nauwkeurigheid. In het open veld is die nauwkeurigheid groter dan tussen gebouwen.

De waarnemingen, met uitzondering die van het lopende jaar, zijn beschikbaar gesteld aan de Nationale Databank voor Flora en Fauna (NDFF).

Vragen of opmerkingen graag naar: gerard.dirkse@natuurmuseum.nl