ANBI-gegevens

Stichting Natuurmuseum Nijmegen en omstreken is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling.Stichting De Bastei heeft een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen) status. Hierdoor zijn giften aan de stichting aftrekbaar bij de belastingaangifte.
Daarvoor zijn de volgende gegevens van belang:

Officiële naam:
Stichting De Bastei, ook bekend als: Natuurmuseum Nijmegen

RSIN/Fiscaal nummer:
854157700

Post- en bezoekadres:
Gerard Noodtstraat 121
6511 ST Nijmegen

Samenstelling bestuur:
Drs. W.G. (Wim) Hompe, voorzitter
Mr. C.T.J.M. (Kees) de Ruwe, secretaris
Drs. M.W. (Maarten) van Schaik, penningmeester
Dr. F.J.A. (Frank) Saris, bestuurslid
G.Q. (Qader) Shafiq, bestuurslid

Directie:
Drs. G.J.M.. (Gerard) Mangnus

Het beloningsbeleid:
Stichting De Bastei volgt de CAOo Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening (WMD).
Dat geldt ook voor de directie van het museum (ingeschaald in schaal 12 CAO WMD).
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden pro deo.

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel:
Klik hier om het uittreksel te bekijken.

Doelstellingen van Stichting De Bastei:
Klik hier om de volledige statuten te bekijken.

Verslag van uitgeoefende activiteiten:
Klik hier om het meest recente jaarverslag te bekijken.

Financiële verantwoording:
Klik hier voor de meest recente jaarrekening.