Jaarverslag

Home » Informatie » Jaarverslag

Op 28 juni 2014 zijn Stichting Natuurmuseum Nijmegen en omstreken en Stichting Stratemakerstoren gefuseerd tot Stichting De Bastei. De stichting wordt beheerder van het nieuwe centrum voor natuur en cultuurhistorie De Bastei, dat volgens plan in 2016 op locatie van museum De Stratemakerstoren de deuren zal openen. Staatsbosbeheer en het IVN Rijk van Nijmegen sluiten dan aan als deelnemer van De Bastei. In De Bastei gaan deze organisaties samen het verhaal van de rivier de Waal vertellen in de vorm van tentoonstellingen, educatieve activiteiten en een veelheid aan toeristische arrangementen. In De Bastei komen stad, rivier en natuur samen.

Klik hier voor het Jaarverslag 2015 van Stichting De Bastei.