Nationaal Landschap De Gelderse Poort

bezoekerscentrum_gelderse_poort_poster_dortmont_klein_BIJGSN

Heuvels en rivier; unieke natuur in Nederland
De Gelderse Poort is een Nationaal Landschap in de driehoek Nijmegen-Arnhem-Emmerich. Er is prachtige natuur en cultuur en er zijn eindeloze mogelijheden voor wandelen en fietsen. Nationaal Landschap Gelderse Poort dankt zijn naam aan de doorbraak van de Rijn door de ruim honderd meter hoge stuwwal die tijdens de voorlaatste ijstijd ontstond. De rivier stroomt nu tussen de heuvels van Montferland en Nijmegen door en vertakt zich daarna in Nederrijn, IJssel en Waal. De natuur mag steeds meer zijn eigen gang gaan en de cultuur van Romeinen, middeleeuwen, boeren en tweede wereldoorlog kun je volop beleven!

IJs, stenen en allerlei planten en dieren
In de Gelderse Poort liggen allerlei stenen en fossielen. Al voor de ijstijden voerden de Rijn en de Maas gesteenten aan uit zuidelijke streken. Zo’n 150.000 jaar geleden bracht het voortstuwende landijs zwerfstenen mee uit Scandinavië. Tussen deze afzettingen liggen fossiele resten van uitgestorven dieren als mammoeten, wolharige neushoorns en reuzenherten. Door de dynamische werking van hoog en laag water en vrij stromende rivieren was de Gelderse Poort duizenden jaren lang een gevarieerd landschap van riviergeulen, ooibossen en grindbanken. Het gebied was rijk aan flora en fauna.

gelderse_poort Gelderse_poort_-_april_2011_-_Natuurmuseum_125_KLEIN herten

 

 

 

 


Natuur in de knel
Vanaf de Romeinse tijd drukte de mens zijn stempel op het gebied. Een groot deel van de bossen verdween. Men probeerde de vrij stromende rivier steeds verder te bedwingen. Al rond 1300 na Christus kwam een bandijk van Nijmegen tot Kleef tot stand. In de loop van de twintigste eeuw maakten gemalen en vele dijkverhogingen het werk af; de rivier moest voortaan het hele jaar door binnen de winterdijken blijven. Op de heuvels werd bos gekapt om er akkers en dorpen aan te leggen.
Mede door het intensieve gebruik langs de rivier en de woon- en industriegebieden op de heuvels, verdwenen veel planten en dieren uit de Gelderse Poort.

Beleef weer de vogels, wilde runderen en herten
Sinds 1990 krijgen de rivier en de natuur weer opnieuw de ruimte. Stuken landbouwgrond zijn omgevormd tot natuur en uitbreiding van woonwijken en industrie vindt alleen nog goed afgestemd op de natuur en cultuur plaats. Recreatie en toerisme worden gestimuleerd.

Grazende ‘wilde’ konikpaarden en gallowayrunderen zorgen voor een open rivierenlandschap. Ooibos, moeras en ruigtes wisselen elkaar af. Talrijke planten en dieren keerden terug langs de rivieren en met succes zijn bevers uitgezet in het gebied. Hiervan kan de bezoeker op veel plaatsen knaagsporen aantreffen. Verder leven er ondermeer reeën, vossen, buizerds en ganzen. In de heuvels leven bijvoorbeeld dassen, wilde zwijnen en aan de rand van het gebied edelherten.
Kom langs in ons Bezoekerscentrum Gelderse Poort voor uitleg en tips om dit prachtige gebied in te trekken !
touchscreen_met_viewers_-_game_op_vcn_en_routes DSC02135 ree_gewei