Leskisten

De uitleenservice verzorgt de uitleen van meer dan 40 verschillende leskisten. Vooral voor het basisonderwijs zijn deze in te zetten bij lessen over natuur, milieu, wetenschap en techniek. Leskisten zijn vaak methodevervangend, onder het motto ‘niet meer, maar wel beter’. Dit betekent bijvoorbeeld dat u in uw methode de hoofdstukken over vogels kunt overslaan als u aan de slag gaat met de leskist Spot de Stadsvogels.

In de leskisten is de didactiek van de methode Natuur-Nabij gevolgd. Het is een didactisch model met een vijftal fasen: introductie, activiteiten, ordening, verwerking, evaluatie. De onderwerpen zijn in zes thema’s ondergebracht: wijzelf, planten, dieren, compartimenten, materialen en omgeving. Onderwijsprincipe is dat leerlingen door ervaringen al doende leren hoe verschijnselen en processen in de natuur in elkaar zitten. Ontwikkelingen naar een concept-contextbenadering en onderzoekend leren zijn deels al in materialen aanwezig.

leskisten

De uitleenservice werkt nauw samen met de onderwijsconsulenten van nme De Bastei. Zijn kunnen u niet alleen adviseren bij de inzet van leskisten van de Bastei, maar informeren over het complete educatieve aanbod van alle Nijmeegse natuur- en milieuorganisaties dat inzetbaar in uw onderwijs.

Via de digitale NMEplanner kunnen scholen in de regio Nijmegen het aanbod direct inzien en in de maanden mei-juni via een eigen inlog leskisten reserveren voor het volgend schooljaar. Bij de uitleenservice van het Natuurmuseum kunt u de rest van het jaar direct terecht om nog leskisten te reserveren of informatie in te winnen. Reserveer zo vroeg mogelijk om teleurstelling te voorkomen. Er zijn leskisten die al aan het begin van het schooljaar vrijwel voor de hele periode gereserveerd zijn.

In de meeste gevallen is een leskist specifiek samengesteld voor één of enkele leerjaren in het basisonderwijs. Bij elke leskist is een docentenhandleiding met een lesprogramma en werkbladen toegevoegd en/of digitaal beschikbaar via de digitale NMEplanner. De materialen die nodig zijn voor de uitvoering van het lesprogramma zijn, in zoverre dit praktisch mogelijk is, toegevoegd. Dit kunnen objecten zijn uit de museumcollectie, die de leerkracht tijdens de lessen kan laten zien of tijdelijk een plekje kan geven op de thematafel. Maar het kunnen ook 35 materialendoosjes zijn, waarmee een leerkracht de leerlingen zelfstandig schakelingen kan laten bouwen.

Bekijk hier het volledige aanbod van nme De Bastei, waaronder de leskisten van het Natuurmuseum Nijmegen. Heeft u vragen, stuur dan een mail naar gertruud.cobben@debastei.nl.