Museumles: De Tijd van de Mammoet

Home » Onderwijs » Museumles: De Tijd van de Mammoet

impressie museumles De Tijd van de Mammoet (foto: Gertruud Cobben)

In de museumles De Tijd van de Mammoet onderzoeken leerlingen van groep 7 en 8 hoe het zit met de mammoet, de tijdlijn, het landschap rondom Nijmegen en het klimaat.

In de les gaan de leerlingen zelf aan het werk met fossielen, schedels, kiezen en andere botfragmenten van een mammoet, wolharige neushoorn en steppewisent. Ze vergelijken deze onderling en ook met de bouw van het skelet van de mens. Zo ontdekken ze overeenkomsten en verschillen.

De Mammoetschedel van Bergharen, te zien in het Natuurmuseum NijmegenVooraf kunt u op school de leerlingen een indruk geven van de verschillende tijdperken waarin de mammoet leefde. U ontvangt hiervoor een PowerPoint met tekst en uitleg. Met die kapstok aan informatie komen de leerlingen naar het Natuurmuseum. Hier starten ze met het kijken naar tentoongestelde dieren en planten. Welke waren er al in de tijd van de mammoet? Door onze schedel als het ware visueel aan te kleden, laten we zien hoe een mammoet er in het echt uitgezien moet hebben. En hoe zag de omgeving Nijmegen er tijdens de ijstijden uit? Wat is daar nu nog van te zien?

Nu gaan de leerlingen zelfstandig aan het werk met vijf leuke opdrachten. Ze leren over de vorm en functie van botten en kiezen, door objecten uit de collectie zelf te onderzoeken en vast te houden. In het informatiecentrum zien ze hoe een gletsjer in de voorlaatste ijstijd de stuwwal bij Nijmegen heeft gevormd. Een drie meter lange tijdlijn laat de verschillende perioden zien waarin de mammoet leefde. Daarop kunnen ze plaatjes van dieren een plek in de tijd geven. Met de hele klas bespreken we oorzaken van veranderingen in het klimaat en tenslotte sluiten we de les af met een kennisquiz.

Aanmelden:
Voor de museumles werken we met reserveringen. Klik hier om uw voorkeurdatum(s) door te geven, waarbij u kunt kiezen uit twee verschillende aanvangstijden (of in overleg).

impressie museumles De Tijd van de Mammoet (foto: Gertruud Cobben)Kosten:
Deelname aan De Tijd van de Mammoet kost € 1,50 per persoon. Scholen uit de gemeente Nijmegen krijgen hun kosten vergoed via een gemeentelijke declaratieregeling.

Het museumbezoek:
Het programma duurt ongeveer anderhalf uur. Voor een goed verloop van het bezoek aan het museum zijn begeleiders nodig: minimaal 1 begeleider per 5 kinderen.

Vragen?
Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Gertruud Cobben. Heeft u vragen over de reservering, neem dan contact op met Maarten van de Ven.