Activiteiten GEA – Kring Arnhem-Nijmegen

Home » Programma » Activiteiten » Activiteiten GEA – Kring Arnhem-Nijmegen

geplooide_lagen_textkopie

Natuurmuseum Nijmegen toont dieren en planten uit de natuur aan het publiek. Nu hebben dieren en planten er niet altijd hetzelfde uitgezien. Veel soorten zijn zelfs uitgestorven. Gelukkig weten we inmiddels hoe vele dieren en planten er vroeger uitzagen, omdat er overal in de wereld versteende restanten gevonden worden. Als je deze restanten of fossielen goed bekijkt, krijg je een breder zicht op het huidige en vroegere planten- en dierenrijk.

Een ander aandachtsgebied is de ontstaansgeschiedenis van de aarde: hoe komt het dat er bergen zijn, waar bestaan de bergen uit, hoe zijn ze gevormd, hoe komt het dat er soms mineralen inzitten? Door het goed bekijken van gesteenten en mineralen kun je een breder zicht krijgen op de aardrijkskundige wereld waarin je leeft, op de grond waarop je staat.

Nevadia-Weeksi-Cambrium (foto: Paul Hille)Het Natuurmuseum werkt nauw samen met de regionale kring Arnhem-Nijmegen van Stichting Geologische Aktiviteiten (kortweg GEA), die het bestuderen van fossielen, mineralen en gesteenten bevordert. Deze afdeling organiseert een aantal algemene kringavonden per jaar, waarop sprekers worden uitgenodigd die lezingen houden over geologische, mineralogische en paleontologische onderwerpen. GEA heeft in de regio Arnhem-Nijmegen drie werkgroepen, die maandelijks bij elkaar komen. Hieraan kunnen leden die actief willen zijn op het vlak van de mineralogie of paleontologie deelnemen.

Lezingen 2017:
14-02-2017        Gijs de Reijke: Geologie van Schotland
14-03-2017        Rik Dillen: Mineralogie van Australië en Maleisië / Vulkanen
11-04-2017        Hans Sanders: Zandsteenmonumenten van Petra

GEA-lezingen vinden plaats op de tweede dinsdag van de maand in het Natuurmuseum Nijmegen en zijn gratis toegankelijk voor leden van GEA en NGV. De lezingen beginnen om 20.00 uur. De entreeprijs is € 3,50 inclusief consumptie.

Werkgroep Paleo (fossielen)
De werkgroep Paleo komt elke laatste maandagavond van de maand bijeen in het depot van het Natuurmuseum, Derde Walstraat 55, Nijmegen. De avonden hebben steeds een bepaald thema, zoals bijvoorbeeld sponzen uit de Eifel, waarbij een lid van de werkgroep vertelt over het betreffende thema en iedereen eventuele vondsten meebrengt. Er zijn excursies naar musea, naar collecties van particulieren en naar ‘fossielgebieden’.

Data 2017: 30 januari, 6 maart, 27 maart, 24 april, 29 mei, 26 juni
Aanvang: 20.00 uur
Informatie: Sjoerd Wendelaar, 024-3580708

Werkgroep MineralenWerkgroep Mineralen
De Werkgroep Mineralen komt elke derde dinsdagvond van de maand bijeen in zalencentrum Wieleman, Dorpstraat 11, Westervoort. Deze werkgroep houdt zich vooral bezig met kleine kristallen, micromounts genoemd. Dit zijn de mineralen die je zelf nog redelijk gemakkelijk op bepaalde vindplaatsen kunt zoeken. De leden nemen hun microscoop mee. Een van hen houdt een korte inleiding over een vindplaats, waarna mineralen van de betreffende vindplaats worden bekeken en gedetermineerd. Het kraken van stenen en het uitdelen aan elkaar van dubbel materiaal draagt bij aan het verfraaien van ieders collectie. Op individuele basis vinden kleinschalige excursies naar groeves plaats.

Data 2017: 17 januari, 21 februari, 21 maart, 18 april
Aanvang: 20.00 uur
Informatie: Diederik van Hoof, 0316-844627

Werkgroep Gesteenteherkenning
De werkgroep Gesteenteherkenning komt iedere vierde dinsdag van de maand bijeen in het depot van het Natuurmuseum, Derde Walstraat 55, Nijmegen. Het is een werkgroep van GEA-leden en donateurs van het Natuurmuseum Nijmegen. Het accent ligt op verwerven van theoretische kennis rondom gesteenten zoals ontstaan, eigenschappen, verspreiding, indelingen én op determinatie van gevonden stenen. Veel aandacht krijgen zwerfstenen. Regelmatig gaat de werkgroep in eigen omgeving op excursie.

Data 2017: 31 januari, 7 maart, 28 maart, 25 april
Aanvang: 19.30 uur
Informatie: Xander de Jong, geopaleo@debastei.nl