Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties

PERSBERICHT
Nieuw samenwerkingsverband start 16 december
Nederlandse natuurmusea bundelen krachten

Op 16 december bundelen 10 Nederlandse natuur(historische) musea hun krachten in de oprichting van de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties (SNNC).De collecties van natuurhistorische musea zijn het resultaat van eeuwenlange wetenschapsbeoefening en vormen het archief van het leven op aarde. Door de jaren heen zijn de collecties liefdevol opgebouwd door lokale natuurliefhebbers en internationale wetenschappers die er -soms letterlijk- hun steentje aan hebben bijgedragen. Daarnaast leveren de musea een forse bijdrage aan allerlei wetenschappelijk onderzoek én maken ze prachtige tentoonstellingen en educatie. Mede om die diversiteit te laten zien en de activiteiten nog beter op elkaar af te stemmen is de stichting SNNC opgericht, Het startsein voor de oprichting wordt gegeven op donderdag 16 december in Natuurmuseum Brabant te Tilburg in aanwezigheid van Anita Wouters, Directeur Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

In de Nederlandse natuur(-historische) musea kun je tegenwoordig in een zandbak mammoetbotten opgraven, een virtuele tentoonstelling bezoeken, dieren ‘voederen’ in een speciale kinderzaal of zelfs objecten uit een nagebouwd depot halen om zelf verder te onderzoeken. Zonder uitzondering zien de musea het als hun verantwoordelijkheid een breed publiek voor biodiversiteit, natuur en landschap te interesseren, enthousiast te maken en te informeren. Op die manier laten de natuurmusea hun bezoekers kennismaken met de Nederlandse biodiversiteit uit het heden en het verleden. En niet alleen bezoekers; ook onderzoekers putten uit de collecties voor o.a. zoölogisch, botanisch, geologisch en paleontologisch onderzoek. Meer en meer worden de collecties ook gebruikt in bijvoorbeeld biomedisch, forensisch, ecologisch, klimatologisch (global warming), en landbouwkundig onderzoek.

Waarom een Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties?

De natuurhistorische collecties zijn ondergebracht in een tiental musea, die allemaal verschillend zijn qua vorm (stichting, overheidsorganisatie) of financiering (rijks-, gemeentelijk- of provinciaal gesubsidieerd). Samengewerkt werd er al – de Stichting Nederlandse Natuurhistorische Collecties wordt opgericht om alles te bundelen. Op die manier willen de musea nog effectiever en zichtbaarder dan nu hun publieke en educatieve inspanningen onder de aandacht brengen. Daarbij valt te denken aan samenwerkingsprojecten, afstemming van programma’s en uitwisseling van expertise op het gebied van publieksactiviteiten.

Algemene informatie

De oprichting van de Stichting  Natuurhistorische Collecties Nederland vindt plaats op donderdag 16 december 2010, tijdens het jubileumsymposium van Natuurmuseum Brabant te Tilburg. De officiële oprichting wordt om 12.20 uur verricht door Jelle Reumer, directeur Natuurhistorisch Museum Rotterdam en voorzitter van de stichting, in het bijzijn van mevrouw Anita Wouters, directeur Generaal van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Natuurmuseum Brabant ligt aan de Spoorlaan 434 te Tilburg, pal tegenover het Centraal Station en het busstation. Meer informatie over het symposiumprogramma en het museum: www.natuurmuseumbrabant.nl.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

U bent van harte uitgenodigd om bij de oprichting van de stichting en de ondertekening van het samenwerkingsconvenant te zijn. Het officiële moment vindt plaats van 12.20-12.30 uur in Natuurmuseum Brabant, Spoorlaan 434 te Tilburg. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jelle Reumer via

06-53778444.
De tien participanten van de SNNC zijn:
A Natuurhistorische musea:

NCB Naturalis, Leiden
Natuurhistorisch Museum Rotterdam
Natuurmuseum Brabant, Tilburg
Natuurmuseum Fryslân, Leeuwarden
Natuurmuseum Nijmegen
Natuurhistorisch Museum Maastricht
B Musea met een natuurhistorische afdeling:
Museon, Den Haag
Teylers Museum, Haarlem
Universiteitsmuseum Utrecht
Twentse Welle, Enschede