Impressie Wildernis aan de Waal-tocht

Home » Impressie Wildernis aan de Waal-tocht

Excursieleider Bas doet verslag van de eerste tocht op 1 februari 2014

Wildernis aan de Waal-tochtOm half tien in de ochtend verzamelde zich een groepje van zeven mensen bij de parkeerplaats van natuurgebied de Millingerwaard. Het was een koude, grillige ochtend. De lucht was grijs en het regende zachtjes. Het leek wel winter. Ik was blij met het aantal, want deze excursie is minder geschikt voor grote groepen. In kleinere groepen is er meer ruimte om te improviseren, een verhaal te vertellen of in gesprek te gaan met elkaar, zonder dat de dieren in het gebied worden gestoord.

Al glibberend baanden we ons een weg door de modderige Millingerwaard, of zoals een wat oudere deelnemer uit Millingen het bracht: we ‘streupten’. We genoten van de aanblik van verspreide groepen galloways, vluchten kolganzen, prachtige witte zilverreigers en diverse soorten eenden. We bewonderden de uitgebloeide kaardenbollen en stonden even stil bij het Jakobskruiskruid. Wanneer deze plant gaat bloeien in de lente kleurt het delen van de Millingerwaard mooi geel. De plant krijgt hier de kans voor omdat hij giftig is voor de grote grazers. De wilde paarden en runderen weten dit instinctief en blijven er dus van af.

De Millingerwaard is een onderdeel van het natuurgebied de Gelderse Poort. Het beheer van de kuddes grote grazers wordt gedaan door FREE Nature. Het verschil met het beheer in de Oostvaardersplassen is dat de dieren in dit gebied niet verhongeren. Er is sprake van bewust beheer. Zwakke dieren worden uit de kuddes gehaald en verkocht aan dierentuinen om als voedsel voor de roofdieren te dienen. Soms worden de dieren op transport gezet naar andere natuurgebieden in het buitenland. Afgelopen najaar is dit gebeurd met een hele grote groep. Daar komt een hoop bij kijken, want bij de selectie van deze kuddes wordt er rekening gehouden met de sociale structuur van de groep. De leidhengst moet samen met wat concurrenten en de bijbehorende harem op transport. Zoek maar uit!

De graafwerkzaamheden voor de nieuwe nevengeul zijn nu in volle gang en de effecten hiervan waren goed zichtbaar in het landschap. Kleine zijstromen meanderen door het landschap en creëren een meer natuurlijke sedimentafzetting, een aanblik die het oergevoel nog wat aanwakkerde bij de deelnemers. Zwarte populieren staan sierlijk en op hoge steltwortels aan de waterkant. We waanden ons in een mangrove.

Konikpaarden (foto: Patricia Eikelenboom)De konikspaarden zelf lieten zich niet zien deze keer, al waren deze wilde paarden regelmatig het onderwerp van gesprek. Sporen van vraat en mestbergen vonden we wel en daar valt heel wat over te vertellen.

Na een heerlijke lunch in de Waard van Kekerdom bekeken we twee oude beverburchten. Eén burcht is misschien wel de oudste burcht van de Millingerwaard en al lange tijd niet meer in gebruik. Een deel ervan is weggeslagen door water en wind, waardoor de structuur en ‘kraamkamer’ ook van binnen te zien zijn.

Een deelneemster had haar bezoek uit Friesland meegenomen en merkte op: “Dit is toch een stuk beter dan uitslapen!”